Mumbai

Mumbai mein raat hoti hi kahan hai,
bas andhera hota hai pal bhar ka…

Tehalte rehte hai musaffir,
khojne pata apni manzil ka…

Mumbai mein raat hoti hi kahan hai,
Bas hota hai andhera pal bhar ka…

Shor sharaba lagta hai pyara,
bura lage hai sannata…

Mumbai mein raat hoti hi kahan hai,
Bas andhera hota hai pal bhar ka…